Referenciák

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ PÁLYÁZAT – FLAVON TERMÉKEK 2007/2011/2014/2015/2016

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat tanúsítja a folyamatosan ellenőrzött, kiemelkedően jó minőséget, illetve a megbízhatóságot a termékek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások körében. A pályázat célja – többek között -, hogy elismerje a Magyarországon gyártott, vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások egyenletesen magas minőségi színvonalát, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését, illetve hozzájáruljon a minősített termékek gyártói piaci munkájához, export tevékenységük fejlesztéséhez. A pályázatok elbírálása független szakmai zsűrik által, több lépcsőből álló vizsgálati és tanúsítási eljárással történik. A „minőség versenyének” is nevezett Magyar Termék Nagydíj® díjazottjai mind-mind szakterületük kiemelkedő szereplői, akik jó példát mutatva járulnak hozzá a gazdaság fejlesztéséhez, a minőségi magyar termékek presztízsének növeléséhez itthon és külföldön egyaránt.

2007 Elismert Termék Minősítő Cím – Flavon max, Flavon kids, Flavon Max +
2011 Magyar Termék Nagydíj Kitüntető cím – Flavon termékcsalád
2014 Magyar Termék Nagydíj Kitüntető cím – Flavon termékcsalád
2015 Magyar Termék Nagydíj Kitüntető cím – Flavon Green +
2016 Magyar Termék Nagydíj Kitüntető cím – Flavon Joy


MONDE SELECTION GRAND GOLD/GOLD AWARD – FLAVON TERMÉKEK 2012/2014/2015/2016

A brüsszeli Monde Selectiont 1961-ben alapították azzal a céllal, hogy fogyasztási cikkeket teszteljen és értékeljen. Évente több ezer termék pályázik arra, hogy elnyerje a belga szervezet Bronz, Ezüst, Arany vagy Grand Gold kitüntető címét. A világ minden kontinenséről érkeznek pályázatok, melyek száma több ezerre tehető. A tapasztalt zsűri érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatok mellett, az alábbi területeken elért eredmények alapján hozza meg a döntést: jogszabályi megfelelés, csomagolás, címkézés, egészség- és környezettudatosság, innováció. Termékeink Diet & Health kategóriában érték el a legmagasabb kitüntetést több alkalommal is.

2012 Grand Gold Award – Flavon Max +
2014 Grand Gold Award – Flavon Protect
2015 Grand Gold Award – Flavon Green +
2016 Gold Award – Flavon Joy


A JÖVŐ VÁLLALKOZÁSA – FLAVON GROUP POLSKA SP.Z O.O. 2015

A lengyelországi Felsőoktatás és Képzés Fejlesztéséért Alapítvány és a PRC Ügynökség hozta létre az „Országos Tanúsítványozási Programot”, melynek díja biztosítéka annak, hogy vállalatunk a legszigorúbb cégvezetési irányelveknek megfelelően működik. Az elismerést odaítélő bizottság számos forrást alapul véve (hírügynökségek, nyilvánosan elérhető információk, cégfüggetlen kapcsolatok stb.) hozta meg döntését, mely szerint vállalatunk sikeresen és hatékonyan kapcsolta össze a tevékenységét érintő különböző területeket. A kitűzött célok következetesen megvalósulnak, így a cég által nyújtott szolgáltatások minősége folyamatosan emelkedik. A bevezetett innovációk pedig egy jól átgondolt és határokon átívelő értékesítési rendszerről adnak példát. A Flavon Group Polska-t egy modern eszközökkel, a legújabb menedzsment-elmélet modelljei szerint irányított cégként értékelték.


BUSINESS SUPERBRANDS – FLAVON GROUP MÁRKA 2013/2014/2015

A Superbrands a világ legjelentősebb márkaértékelési rendszere, amely közel 90 országban díjazza a vezető márkákat. A Superbrands Magyarország elsődleges célja, hogy a legkiválóbb márkákat – a szakmán túl – a szélesebb közönség is megismerje. A Business Superbrands program lelke az önkéntes szakértői bizottság, tagjai az üzleti szférát jól ismerő, neves és elismert szakemberek. A bizottság félmillió működő vállalkozás szűrésével mintegy 3000 márkát, vállalatot tartalmazó listát készít, melybe egyaránt beletartoznak a legnagyobb nyereségű hazai cégek és az egyes szektorok iparkamarái, egyesületei, szakmai szervezetei által javasolt kisebb vállalkozások, melyek az üzleti élet kiválóságainak számítanak. A szakértői bizottság szakmai kollégiumai pontozással értékelik a több mint 100 kategóriába sorolt márkákat, cégeket. Ennek a pontozásnak az eredménye a Magyarország legkiválóbb B2B márkáit tartalmazó végleges lista, melynek már a Flavon Group is tagja.


SUPERBRANDS – FLAVON MAX MÁRKA 2014/2015/2016

A Superbrands védjegy minőségjelző, tudatosságra nevelő, valamint döntésmegerősítő kommunikációs eszköz a díjazott márka számára. A GfK Hungária Piackutató Intézettel együttműködve 800 fős országos reprezentatív mintán, online kutatás keretében kérdezte meg a Superbrands csapata, hogy melyek a legismertebb, legkedveltebb márkák.

 

 

 


FAIR PLAY VÁLLALAT – FLAVON GROUP POLSKA SP.Z O.O. 2011/2012/2013/2014/2015/2016

A kezdeményezés olyan vállalkozások számára jött létre, akik betartják a társadalmi felelősségvállalás elveit, és bátran vetik alá magukat független intézmények által végzett ellenőrzéseknek. A program az etikus gazdasági tevékenység támogatását tűzte ki elsődleges céljának, vagyis hogy a vállalkozások minden esetben a megfelelő magatartási normák szerint járjanak el mind ügyfeleikkel, mind a helyi, illetve állami hatóságokkal szemben. A díj odaítélésénél olyan szempontokat is figyelembe vesznek, mint pl. a vállalkozás vezetési stílusa, elért gazdasági eredményei, illetve termékei minősége. A „Fair Play Vállalat” cím nyilvánvaló igazolást nyújt arról, hogy a díjjal kitüntetett vállalkozás minden szempontból hiteles, és üzleti tevékenysége során maradéktalanul betartja a legmagasabb etikai normákat.


ARANY MEGBÍZHATÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY – FLAVON GROUP POLSKA SP.Z O.O. 2014/2015/2016

Igazolja lengyel cégünk erős piaci helyzetét, magas erkölcsi normák szerinti üzleti magatartását, társadalmi felelősségtudatát. A díjazott vállalatok tevékenységi köre évről évre széles skálán mozog, ami közös bennük az az, hogy megbízhatóságukkal, becsületes munkájukkal és az etikai szabályok mindenkori betartásával működnek.

 

 


BIZALOM BABÉRJA – FLAVON GROUP POLSKA SP.Z O.O. 2014

A lengyelországi „Bizalom Babérja” nevű cégprogram azt tűzte ki célul, hogy a megbízhatóság, a tisztesség, de mindenekelőtt a jog és a fogyasztók előtti hitelesség szempontja szerint vizsgáljon meg cégeket. A Flavon Group Polska sp.z o.o. azon lengyel vállalatok szűk körébe tartozik, amelyeknek sikerült a „Bizalom Babérja” címet elnyerni.

 

 


MAGYAR BRANDS – FLAVON MAX MÁRKA 2012/2013/2014/2016

A program olyan magyar vonatkozású márkákat díjaz, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselői hazánkban és határainkon kívül is. A MagyarBrands díjazott márkákhoz kapcsolt értékek olyan kézzelfogható előnyöket jelentenek a vásárlók, az üzleti partnerek számára, amelyek az eredményes munka folytatásának fontos biztosítékai.

A kiválasztás pályázati rendszerben illetve a MagyarBrands Szakértői Bizottság jelölése alapján történik. Az elismerésre fogyasztói és üzleti kategóriában pályázhatnak a magyar márkák. A díjazottak kiválasztása hét szempontot vesz figyelembe. Az értékelés első körében a márkák múltja, a tulajdon, a foglalkoztatás és az identitás alapján kiválasztásra kerülnek azok a márkák, amelyek részt vehetnek az értékelés második részében. A második körben kerül kiszámításra a tradíció, a reputáció, az identitás, az ismertség és a kedveltség ismérvek alapján az a MagyarBrands márkaérték-mutató, amely alapján eldől a díjazottak sorrendje.


EUROPEAN BUSINESS AWARDS – FLAVON GROUP 2011/2012-13

A European Business Awardsot, vagyis az Európai Üzleti Díjat 2007-ben alapították az Európai kontinens leginnovatívabb, legsikeresebb üzleteinek elismerésére. A több mint harminc nemzetet képviselő cégek a rangos „Ruban d’honneur” díjért küzdenek meg. A European
Business Award a kontinens legnagyobb gazdasági területen kiosztott díja, melynek fókuszában elsősorban a versenyzők üzleti modelljének sikeressége és innovatív teljesítménye áll. A kiírás során a szervezők több mint tízezer gazdasági társasággal lépnek kapcsolatba, közülük került be a Flavon Group Kft. a nemzeti bajnokok nívós mezőnyébe.

2011 Flavon Group Kft. a Magyarországot képviselő 10 legjobb cég egyike
2012-13 Flavon Group Kft. a Magyarországot képviselő 5 legjobb cég egyike


ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG KÜLÖNDÍJ – GÉSZ GAÁL ÉS SZIKLÁS KFT., FLAVON TERMÉKEK 2014

A Magyar Termék Nagydíj kiírói tanácsának tagja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, melynek különdíja hangsúlyozza, hogy a Flavon termékek olyan kifogástalan, magas minőségű étrend-kiegészítők, melyek a fogyasztók számára igazi értéket képviselnek.

 

 

 


NETWORK MAGAZYN ÜZLETI OKLEVÉL A FELELŐS REKLÁMOZÁS ÉS SZAKMAISÁG TÁMOGATÁSÁÉRT – FLAVON GROUP POLSKA SP.Z O.O. 2011

A Network Magazin egy lengyel független folyóirat, mely a network marketingnek, valamint a közvetlen eladásnak szenteli munkáját, okleveleit pedig a kompetenciáért, a megbízhatóságért és az etikus működésért, valamint az MLM szakma támogatásáért ítéli oda a díjazottnak. A magazin 2004-es alapítása óta alatt eddig csupán öt alkalommal osztott ki ilyen díjat, melyet a Flavon Group Polska is elnyert. Az alábbi kritáriumok befolyásolják a szerkesztőség döntését a díj kiosztásánál (ahogy azt a Network Magazin főszerkesztője megfogalmazta): “Több éves jó hírnév a közvéleményben, megbízhatóság, etika, valamint olyan intézkedések, melyek a munkatársak üzleti fejlődésének lehetőségét teremti meg.”


MAGYAR MINŐSÉG HÁZA DÍJ – FLAVON TERMÉKEK 2007/2010

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) által 1991-ben alapított Magyar Minőség Társaság (MMT) alapvető célja a hazai gazdaság minőségkultúrájának fejlesztése, a kiemelkedő minőségű hazai termékek és szolgáltatások népszerűsítése. Olyan termékekkel lehet pályázni, amelyeket Magyarországon gyártanak, minőségjellemzőik kiemelkedők, minőségük egyenletes, mert gyártásuk tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik. Ezeknek az elvárásoknak megfelelve a Flavon termékeket is díjazták.

2007 Flavon max, Flavon kids, Flavon Max +
2010 Flavon Green


MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGI MINŐSÉG DÍJ – GÉSZ GAÁL ÉS SZIKLÁS KFT. 2009

Azokat a hazai agrárgazdasági szervezeteket ismeri el és díjazza, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatás nyújtásának. Évente egyszer legfeljebb öt vállalkozás részesülhet a díjban. A pályázat során kritériumok voltak: a környezetvédelmi, állatvédelmi előírások betartása, a minőségi termelés, az innováció, az egészséges táplálkozást elősegítő élelmiszerek fejlesztése és forgalmazása. További feltételként jelölték meg a köztartozástól és adósságoktól való mentességet, valamint, hogy a pályázó tevékenysége megfeleljen a törvényben előírt minőségi követelményeknek. A pályázat elbírálását a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj kilenctagú bizottsága végezte, majd a bizottság javaslatára a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter döntött.


MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT – FLAVON TERMÉKEK 2007/2008

A szövetség innovációnak tekint minden olyan tevékenységet, amelyet az ún. Oslo kézikönyv annak definiál: „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése”.

2007 GéSz Gaál és Sziklás Kft., és Flavon Group Kft. – Flavon termékcsalád, Flavon max Fogyasztói Klub
2008 GÉSZ Gaál és Sziklás Kft. – Flavon Green


ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS DÍJ – GÉSZ GAÁL ÉS SZIKLÁS KFT. 2007

A nemzeti vagy regionális szinten kiemelkedő eredménnyel járó olyan fejlesztő munkát, valamint kimagasló egyéni teljesítményt ismeri el, amely termékfejlesztést, technológiai fejlesztést, informatikai rendszerfejlesztést, szolgáltatásfejlesztést valósított meg a régióban Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, innovatív technológia alkalmazása lehet.

 


MAGYAR KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET ELISMERÉSE – GÉSZ GAÁL ÉS SZIKLÁS KFT. 2007

Azok a dinamikusan fejlődő hazai vállalkozások részesülnek elismerésben, amelyek leginkább megtestesítik az újításra és fejlődésre való törekvést, amelyek üzleti modellje példaértékű lehet más magyarországi vállalkozásoknak.

 

 

 


ÜZLET & SIKER MINŐSÍTETT VÁLLALKOZÁS – GÉSZ GAÁL ÉS SZIKLÁS KFT. 2007

Az Üzlet & Siker kis- és középvállalkozói magazin által kiírt pályázat célja, hogy egyedülálló módon felmérje a kis- és középvállalkozások innovációs készségét és versenyképességét. A szakmai zsűri a GéSz Gaál és Sziklás Kft.-t dinamikusan fejlődő, nyereségesen gazdálkodó, ígéretes stratégiájú vállalkozásként ismerte el.

 

 


HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KITÜNTETETT MINŐSÉGI TERMÉK – FLAVON TERMÉKEK 2007

A díjat kereskedelmi forgalomra képes termékek, tárgyak, illetve sokszorosításra alkalmas szellemi alkotások kaphatják meg, olyan kiváló termékek, amelyek a megyére jellemző alapanyagból, főként hajdú-bihari emberek, dolgozók munkájának gyümölcseként a megyében készülnek, megjelenésükben egyediséget hordoznak.